ECS Sweden, Stockholm 2022 Matches

Mon 16 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • 1st Match
 • Alby Zalmi CC 109/4 (10 Ov)
 • Botkyrka 77/7 (10 Ov)

Alby Zalmi CC won by 32 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 2nd Match
 • Botkyrka 70/8 (10 Ov)
 • Alby Zalmi CC 73/4 (7.4 Ov)

Alby Zalmi CC won by 6 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • 3rd Match
 • Linkoping CC 105/4 (10 Ov)
 • Indiska CC 71/7 (10 Ov)

Linkoping CC won by 34 runs

Finished
 • 01:00 PM
 • 4th Match
 • Linkoping CC 100/4 (10 Ov)
 • Indiska CC 72/6 (10 Ov)

Linkoping CC won by 28 runs

Tue 17 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • 5th Match
 • Botkyrka 107/4 (10 Ov)
 • Stockholm CC 57/4 (10 Ov)

Botkyrka won by 50 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 6th Match
 • Stockholm CC 58/9 (10 Ov)
 • Botkyrka 0/0 & 62/3 (7.4 Ov)

Botkyrka won by 7 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • 7th Match
 • Linkoping CC 63/7 (10 Ov)
 • Alby Zalmi CC 67/5 (9 Ov)

Alby Zalmi CC won by 5 wickets

Finished
 • 01:00 PM
 • 8th Match
 • Alby Zalmi CC 71/10 (9.1 Ov)
 • Linkoping CC 70/7 (10 Ov)

Alby Zalmi CC won by 1 run

Wed 18 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • 9th Match
 • Alby Zalmi CC 99/4 (10 Ov)
 • Indiska CC 65/4 (10 Ov)

Alby Zalmi CC won by 34 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 10th Match
 • Indiska CC 77/7 (10 Ov)
 • Alby Zalmi CC 80/3 (7.1 Ov)

Alby Zalmi CC won by 7 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • 11th Match
 • Linkoping CC 78/7 (10 Ov)
 • Stockholm CC 81/5 (9.4 Ov)

Stockholm CC won by 5 wickets

Finished
 • 01:00 PM
 • 12th Match
 • Stockholm CC 93/2 (10 Ov)
 • Linkoping CC 0/0 & 94/1 (5.5 Ov)

Linkoping CC won by 9 wickets

Thu 19 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • 13th Match
 • Indiska CC 83/6 (10 Ov)
 • Stockholm CC 74/10 (9.4 Ov)

Indiska CC won by 9 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 14th Match
 • Indiska CC 111/2 (10 Ov)
 • Stockholm CC 101/6 (10 Ov)

Indiska CC won by 10 runs

Finished
 • 11:00 AM
 • 15th Match
 • Botkyrka 87/7 (10 Ov)
 • Linkoping CC 92/3 & 0/0 (0 Ov)

Linkoping CC won by 7 wickets

Finished
 • 01:00 PM
 • 16th Match
 • Botkyrka 125/5 (10 Ov)
 • Linkoping CC 91/3 (10 Ov)

Botkyrka won by 34 runs

Fri 20 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • 17th Match
 • Alby Zalmi CC 55/2 (3 Ov)
 • Stockholm CC 24/0 (3 Ov)

Alby Zalmi CC won by 31 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 18th Match
 • Alby Zalmi CC 113/4 (10 Ov)
 • Stockholm CC 58/8 (10 Ov)

Alby Zalmi CC won by 55 runs

Finished
 • 11:00 AM
 • 19th Match
 • Botkyrka 104/8 (10 Ov)
 • Indiska CC 62/5 (10 Ov)

Botkyrka won by 42 runs

Finished
 • 01:00 PM
 • 20th Match
 • Botkyrka 100/6 (10 Ov)
 • Indiska CC 63/5 (10 Ov)

Botkyrka won by 37 runs

Sat 21 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • 21st Match
 • Stockholm Mumbai Indians 62/7 (10 Ov)
 • Stockholm Tigers 66/1 (6.1 Ov)

Stockholm Tigers won by 9 wickets

Finished
 • 09:00 AM
 • 22nd Match
 • Stockholm Tigers 62/8 (10 Ov)
 • Stockholm Mumbai Indians 49/9 (10 Ov)

Stockholm Tigers won by 13 runs

Finished
 • 11:00 AM
 • 23rd Match
 • Hammarby Cricket Forening 83/7 (10 Ov)
 • Marsta CC 86/1 (7.4 Ov)

Marsta CC won by 9 wickets

Finished
 • 01:00 PM
 • 24th Match
 • Marsta CC 76/8 (10 Ov)
 • Hammarby Cricket Forening 77/2 (7 Ov)

Hammarby Cricket Forening won by 8 wickets

Mon 23 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • 25th Match
 • Umea 64/6 (10 Ov)
 • Stockholm Mumbai Indians 65/6 (9.2 Ov)

Stockholm Mumbai Indians won by 4 wickets

Finished
 • 09:00 AM
 • 26th Match
 • Umea 84/6 (10 Ov)
 • Stockholm Mumbai Indians 87/7 (8.5 Ov)

Stockholm Mumbai Indians won by 3 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • 27th Match
 • Stockholm Tigers 83/5 (10 Ov)
 • Hammarby Cricket Forening 57/8 (10 Ov)

Stockholm Tigers won by 26 runs

Finished
 • 01:00 PM
 • 28th Match
 • Hammarby Cricket Forening 105/6 (10 Ov)
 • Stockholm Tigers 81/8 (10 Ov)

Hammarby Cricket Forening won by 24 runs.

Tue 24 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • 29th Match
 • Stockholm Tigers 71/5 (10 Ov)
 • Marsta CC 72/1 (4.1 Ov)

Marsta CC won by 9 wickets

Finished
 • 09:00 AM
 • 30th Match
 • Stockholm Tigers 97/5 (10 Ov)
 • Marsta CC 98/6 (9.4 Ov)

Marsta CC won by 4 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • 31st Match
 • Hammarby Cricket Forening 68/6 (10 Ov)
 • Umea 69/1 (9 Ov)

Umea won by 9 wickets

Finished
 • 01:00 PM
 • 32nd Match
 • Hammarby Cricket Forening 97/5 (10 Ov)
 • Umea 85/6 (10 Ov)

Hammarby won by 12 runs

Wed 25 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • 33rd Match
 • Umea 59/5 (10 Ov)
 • Marsta CC 60/0 (4.4 Ov)

Marsta CC won by 10 wickets

Finished
 • 09:00 AM
 • 34th Match
 • Marsta CC 105/5 (10 Ov)
 • Umea 83/8 (10 Ov)

Marsta CC won by 22 runs

Finished
 • 11:00 AM
 • 35th Match
 • Hammarby Cricket Forening 72/6 (10 Ov)
 • Stockholm Mumbai Indians 64/7 (10 Ov)

Hammarby Cricket Forening won by 8 runs

Finished
 • 01:00 PM
 • 36th Match
 • Hammarby Cricket Forening 110/4 (10 Ov)
 • Stockholm Mumbai Indians 70/8 (10 Ov)

Hammarby Cricket Forening won by 40 runs

Thu 26 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • 37th Match
 • Stockholm Tigers 110/2 (10 Ov)
 • Umea 74/5 (10 Ov)

Stockholm Tigers won by 36 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 38th Match
 • Stockholm Tigers 88/7 (10 Ov)
 • Umea 90/4 (10 Ov)

Umea won by 6 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • 39th Match
 • Stockholm Mumbai Indians 71/10 (10 Ov)
 • Marsta CC 72/0 (4.4 Ov)

Marsta CC won by 10 wickets

Finished
 • 01:00 PM
 • 40th Match
 • Marsta CC 111/1 (10 Ov)
 • Stockholm Mumbai Indians 100/3 (10 Ov)

Marsta CC won by 11 runs

Fri 27 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • Quarter-Final
 • Botkyrka 105/4 (10 Ov)
 • Stockholm Tigers 97/9 (10 Ov)

Botkyrka won by 8 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • Quarter-Final
 • Linkoping CC 75/7 (10 Ov)
 • Hammarby Cricket Forening 77/1 (9 Ov)

Hammarby Cricket Forening won by 9 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • Quarter-Final
 • Alby Zalmi CC 91/7 (10 Ov)
 • Umea 76/7 (10 Ov)

Alby Zalmi CC won by 15 runs

Finished
 • 01:00 PM
 • Quarter-Final
 • Indiska CC 53/7 (10 Ov)
 • Marsta CC 58/2 (4.5 Ov)

Marsta CC won by 8 wickets

Sat 28 May 2022
Finished
 • 07:00 AM
 • Semi-Final
 • Marsta CC 80/5 (10 Ov)
 • Botkyrka 81/3 (10 Ov)

Botkyrka won by 7 wickets

Finished
 • 09:00 AM
 • Semi-Final
 • Hammarby Cricket Forening 69/9 (10 Ov)
 • Alby Zalmi CC 16/0 (1 Ov)

No result

Abandoned
 • 12:00 PM
 • Preliminary Final
CRR : 0.00
 • Marsta CC 0/0 (0 Ov)
 • Hammarby Cricket Forening -
Finished
 • 03:00 PM
 • Final
 • Alby Zalmi CC 94/4 (7 Ov)
 • Botkyrka 74/8 (7 Ov)

Alby Zalmi CC won by 22 runs (D/L method)