ECS Germany 2021/22 Matches

Mon 17 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • 1st Match
 • VFB Gelsenkirchen 74/6 (10 Ov)
 • Koln Challengers 49/8 (10 Ov)

VFB Gelsenkirchen won by 25 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 2nd Match
 • VFB Gelsenkirchen 96/3 (10 Ov)
 • Koln Challengers 40/6 (7 Ov)

VfB Gelsenkirchen won by 29 runs (D/L method)

Finished
 • 11:00 AM
 • 3rd Match
 • Bayer Boosters 87/7 (10 Ov)
 • MSC Frankfurt 90/0 (7.3 Ov)

MSC Frankfurt won by 10 wickets

Finished
 • 01:00 PM
 • 4th Match
 • Bayer Boosters 30/9 (10 Ov)
 • MSC Frankfurt 109/6 (10 Ov)

MSC Frankfurt won by 79 runs

Tue 18 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • 5th Match
 • Bayer Boosters 75/7 (10 Ov)
 • VFB Gelsenkirchen 79/1 (7.3 Ov)

VfB Gelsenkirchen won by 9 wickets

Finished
 • 09:00 AM
 • 6th Match
 • Bayer Boosters 68/4 (7.4 Ov)
 • VFB Gelsenkirchen 67/9 (10 Ov)

Bayer Uerdingen Boosters won by 6 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • 7th Match
 • MSC Frankfurt 50/0 (3.3 Ov)
 • Aachen Rising Stars 93/5 (10 Ov)

Frankfurt won by 10 wickets (D/L method)

Finished
 • 01:00 PM
 • 8th Match
 • MSC Frankfurt 81/9 (10 Ov)
 • Aachen Rising Stars 83/1 (8.2 Ov)

Aachen Rising Stars won by 9 wickets

Wed 19 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • 9th Match
 • MSC Frankfurt 70/2 (6.1 Ov)
 • Koln Challengers 66/5 (10 Ov)

MSC Frankfurt won by 8 wickets

Finished
 • 09:00 AM
 • 10th Match
 • MSC Frankfurt 61/2 (4.1 Ov)
 • Koln Challengers 55/4 (10 Ov)

MSC Frankfurt won by 8 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • 11th Match
 • Aachen Rising Stars 78/1 (7.2 Ov)
 • Bayer Boosters 77/5 (10 Ov)

Aachen Rising Stars won by 9 wickets

Finished
 • 01:00 PM
 • 12th Match
 • Aachen Rising Stars 104/3 (10 Ov)
 • Bayer Boosters 87/5 (10 Ov)

Aachen Rising Stars won by 17 runs

Thu 20 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • 13th Match
 • MSC Frankfurt 116/4 (10 Ov)
 • VFB Gelsenkirchen 80/5 (10 Ov)

MSC Frankfurt won by 36 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 14th Match
 • MSC Frankfurt 104/6 (10 Ov)
 • VFB Gelsenkirchen 67/6 (10 Ov)

MSC Frankfurt won by 38 runs

Finished
 • 11:00 AM
 • 15th Match
 • Aachen Rising Stars 80/9 (10 Ov)
 • Koln Challengers 81/8 (9.5 Ov)

Koln Challengers won by 2 wickets

Finished
 • 01:00 PM
 • 16th Match
 • Aachen Rising Stars 113/5 (10 Ov)
 • Koln Challengers 78/3 (10 Ov)

Aachen Rising Stars won by 35 runs

Fri 21 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • 17th Match
 • Koln Challengers 63/6 (10 Ov)
 • Bayer Boosters 115/8 (10 Ov)

Bayer Uerdingen Boosters won by 52 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 18th Match
 • Koln Challengers 86/5 (9.1 Ov)
 • Bayer Boosters 84/8 (10 Ov)

Koln Challengers won by 5 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • 19th Match
 • VFB Gelsenkirchen 79/1 (9.4 Ov)
 • Aachen Rising Stars 77/7 (10 Ov)

VFB Gelsenkirchen won by 9 wickets

Finished
 • 01:00 PM
 • 20th Match
 • VFB Gelsenkirchen 82/7 (10 Ov)
 • Aachen Rising Stars 119/4 (10 Ov)

Aachen Rising Stars won by 37 runs

Sat 22 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • 21st Match
 • Bayer Uerdingen Wolves 83/7 (10 Ov)
 • Dusseldorf Blackcaps 101/5 (10 Ov)

Dusseldorf Blackcaps won by 18 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 22nd Match
 • Bayer Uerdingen Wolves 85/6 (10 Ov)
 • Dusseldorf Blackcaps 106/7 (10 Ov)

Dusseldorf Blackcaps won by 21 runs

Finished
 • 11:00 AM
 • 23rd Match
 • Koln CC 64/10 (9.5 Ov)
 • Bonn Blue Star 54/6 (10 Ov)

Koln CC won by 10 runs

Finished
 • 01:00 PM
 • 24th Match
 • Koln CC 80/4 (10 Ov)
 • Bonn Blue Star 86/0 (8.1 Ov)

Bonn Blue Star won by 10 wickets

Mon 24 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • 25th Match
 • Bayer Uerdingen Wolves 134/2 (10 Ov)
 • DJK SG Solingen 59/7 (10 Ov)

Bayer Uerdingen Wolves won by 75 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 26th Match
 • Bayer Uerdingen Wolves 136/3 (10 Ov)
 • DJK SG Solingen 86/7 (10 Ov)

Bayer Uerdingen Wolves won by 50 runs

Finished
 • 11:00 AM
 • 27th Match
 • Dusseldorf Blackcaps 111/5 (10 Ov)
 • Koln CC 64/3 (7 Ov)

Finished
 • 01:00 PM
 • 28th Match
 • Dusseldorf Blackcaps 91/5 (10 Ov)
 • Koln CC 92/6 (10 Ov)

KOLN CC won by 4 wickets

Tue 25 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • 29th Match
 • Bayer Uerdingen Wolves 44/10 (7.2 Ov)
 • Koln CC 112/2 (9 Ov)

Koln CC won by 68 runs

Abandoned
 • 09:00 AM
 • 30th Match
CRR : 7.20
 • Bayer Uerdingen Wolves 72/10 (10 Ov)
 • Koln CC -
Abandoned
 • 11:00 AM
 • 31st Match
CRR : 0.00
 • Bonn Blue Star -
 • DJK SG Solingen 0/0 (0 Ov)
Finished
 • 01:30 PM
 • 32nd Match
 • Bonn Blue Star 60/1 (4.5 Ov)
 • DJK SG Solingen 58/9 (10 Ov)

Bonn Blue Star won by 9 wickets

Wed 26 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • 33rd Match
 • DJK SG Solingen 50/7 (10 Ov)
 • Dusseldorf Blackcaps 107/4 (10 Ov)

Dusseldorf Blackcaps won by 57 runs

Finished
 • 09:00 AM
 • 34th Match
 • DJK SG Solingen 54/7 (10 Ov)
 • Dusseldorf Blackcaps 58/1 (6.2 Ov)

Dusseldorf Blackcaps won by 9 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • 35th Match
 • Bayer Uerdingen Wolves 97/4 (10 Ov)
 • Bonn Blue Star 92/4 & 80/3 (7 Ov)

Bonn Blue Star won by 7 wickets (D/L method)

Finished
 • 01:00 PM
 • 36th Match
 • Bayer Uerdingen Wolves 86/7 (9.4 Ov)
 • Bonn Blue Star 50/2 (4.5 Ov)

Bonn Blue Star won by 8 wickets (D/L method)

Thu 27 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • 37th Match
 • DJK SG Solingen 44/3 (5 Ov)
 • Koln CC 45/3 (5 Ov)

KOLN CC won by 1 run

Finished
 • 09:00 AM
 • 38th Match
 • DJK SG Solingen 33/6 (5 Ov)
 • Koln CC 38/2 (2.5 Ov)

Koln CC won by 8 wickets

Finished
 • 11:00 AM
 • 39th Match
 • Bonn Blue Star 93/10 (10 Ov)
 • Dusseldorf Blackcaps 95/5 (10 Ov)

Dusseldorf Blackcaps won by 2 runs

Finished
 • 01:00 PM
 • 40th Match
 • Bonn Blue Star 77/4 (10 Ov)
 • Dusseldorf Blackcaps 116/5 (10 Ov)

Dusseldorf Blackcaps won by 39 runs

Fri 28 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • Quarter-Final
 • MSC Frankfurt 80/4 (9.3 Ov)
 • Bayer Uerdingen Wolves 79/7 (10 Ov)

MSC Frankfurt won by 6 wickets

Finished
 • 09:00 AM
 • Quarter-Final
 • Dusseldorf Blackcaps 82/5 (10 Ov)
 • Bayer Boosters 82/6 (10 Ov)

Match Tied (Bayer Uerdingen Boosters wins the Golden Ball)

Finished
 • 11:00 AM
 • Quarter-Final
 • Aachen Rising Stars 98/4 (10 Ov)
 • Bonn Blue Star 110/4 (10 Ov)

Bonn Blue Star won by 12 runs

Finished
 • 01:00 PM
 • Quarter-Final
 • Koln CC 80/8 (10 Ov)
 • VFB Gelsenkirchen 68/7 (10 Ov)

Koln CC won by 12 runs

Sat 29 May 2021
Finished
 • 07:00 AM
 • Semi-Final
 • Bayer Boosters 50/9 (10 Ov)
 • Bonn Blue Star 53/2 (7.4 Ov)

Bonn Blue Star won by 8 wickets

Finished
 • 09:00 AM
 • Semi-Final
 • MSC Frankfurt 90/8 (9.4 Ov)
 • Koln CC 87/9 (10 Ov)

MSC Frankfurt won by 2 wickets

Finished
 • 12:00 PM
 • 3rd Place
 • Bayer Boosters 74/4 (8.4 Ov)
 • Koln CC 71/7 (10 Ov)

Bayer Uerdingen Boosters won by 6 wickets

Finished
 • 02:00 PM
 • Final
 • Bonn Blue Star 89/4 (9.3 Ov)
 • MSC Frankfurt 88/6 (10 Ov)

Bonn Blue Star won by 6 wickets